Lolland

Energiproduktion i Lolland Kommune

Posted on

Energiproduktion i Lolland Kommune Gennem den seneste tid er der i vores uundværlige Folketidende brugt mange spaltemillimeter på at debattere opsætning af vindmøller og solceller i såvel Guldborgsund som i Lolland Kommune. Senest er der under et byrådsmøde i Lolland Kommune stillet spørgsmål fra DIN STEMME om det rimelige i at fortsætte opsætning af energianlæg, […]

Lolland

Gamle fjolser klipper hæk

Posted on

Gamle fjolser klipper hæk Lørdag den 01. august kunne man i vor uundværlige Folketidende læse en opfordring fra landsdelens kommuner om at sørge for beskæring af private beplantninger, der rager ud over offentligt areal og derved generer eller helt forhindrer færdsel på samme. Af teksten i artiklen fremgik at det mest handlede om Guldborgsund Kommune, […]

Danmark

Sei Mei lige en gang

Posted on

Sei Mei ( sig mig ) lige en gang… I forbindelse med “Corona krisen” var der en akut mangel på værnemilder på verdensplan, og dermed kunne Danmark jo ikke købe det nødvendige antal masker, visirer og flasker med håndsprit. Omstillingsparate Danske virksomheder omlagde produktionen med dags varsel til produkter, de ikke tidligere havde leveret. Det […]

Lolland

Under energiens vinger

Posted on

Under energiens vinger Lolland har jo en førerposition når det gælder produktion af grøn energi der frembringes i stor stil fra landbaserede vindmøller, og efterhånden også fra en del solceller her i landsdelen. Ikke alene er Lolland selvforsynende med elektrisk energi – vi er oven i købet “storeksportør” af samme. At det er kommet så […]

Miljø og klima

Energiparker i Guldborgsund

Posted on

Energiparker i Guldborgsund Jeg er ikke bosiddende i Guldborgsund Kommune, men i Lolland Kommune, ligesom jeg på ingen måde er modstander af hverken vindmøller eller andre former for vedvarende energi. Dette afholder mig dog ikke fra at have en generel mening om “energiparker”, ligesom jeg har stor forståelse for de kommende naboers meninger om opsætning […]

Lolland

Lolland – En klimakommune ?

Posted on

Lolland – En klimakommune ? I Folketidende lørdag den 06. juni kunne man på side 25 læse et indlæg af Erhardt Tonnesen med overskriften “At Lolland kalder sig en “grøn kommune” er som at købe elastik i metermål”. Ved første gennemlæsning tænker jeg blot at ET er én af mine “modstandere”. Indrømmet : Jeg er […]

Maribo By

Klostersøen i Maribo – en grøn oase

Posted on

Området ved Klostersøen / Maribo Domkirke i Maribo – en grøn oase. Den røde tråd i området er grøn. Da arbejdet med anlæg og ændring af området ved og omkring Maribo Domkirke under titlen “Stedet tæller” syntes jeg, specielt i forhold til den ikke ubetydelige sum dette arbejde kostede, var helt unødvendigt. Ja, en stor […]

Lolland

Parkering ved Maribo Domkirke

Posted on

Parkering ved Maribo Domkirke, åh nej Besøgende i Maribo Domkirke der er så hensynsløse at bruge egen bil som transportmiddel, synes ikke længere velset af Menighedsrådet, hvilket tidligere har kunnet læses i denne avis, bl.a. med teksten : “Når der er større arrangementer i domkirken parkeres der på kryds, tværs og langs med kirken. Det […]

Maribo By

Mogens’s juletræ i Klostersøen

Posted on

  Mogens’s juletræ i Klostersøen Hvis San Francisco kan have et juletræ ude i søen, kan Maribo også. Som tænkt – så gjort. Lidt materialer i form af stål + lidt svejsning + arbejde udført af “nogen der ved hvordan” = juletræ ude i Maribo’s Klostersø. Nej, der manglede lys. Et nyt “søkabel” blev lagt, […]