LollandMiljø og klima

Under energiens vinger

Vindmøller i Utterslev.

Lolland har jo en førerposition når det gælder produktion af grøn energi der frembringes i stor stil fra landbaserede vindmøller, og efterhånden også fra en del solceller her i landsdelen.

Ikke alene er Lolland selvforsynende med elektrisk energi – vi er oven i købet “storeksportør” af samme. At det er kommet så vidt skyldes ikke mindst vore lokalpolitikere, der har visioner om at skabe en helt igennem “grøn kommune” i mere end én forstand. I min øresnegl har jeg hørt at vore progressive politikere vil indgå et samarbejde med VIFFER, en stor spiller på klima- og energiområdet  til gavn for vor landsdel. VIFFER  ( står for VIden, Forsyning, ForbedringER ) besidder en helt unik viden inden for områderne energiproduktion og forsyning ( forsyning der også inkluderer bortledning / bortskaffelse af spildprodukter fra såvel private husholdninger som fra virksomheder ).

Men som alle innovative virksomheder er placeringen af vindmøller og ( måske ) solceller kun begyndelsen for VIFFER. Iflg. useriøse kilder har VIFFER planer om egentlige klyngebebyggelser i umiddelbar nærhed af energiproduktionen, under arbejdstiten “Under Energiens Vinger“, til at huse såvel de forventede klimaturister som lokale der ønsker at være i umiddelbar nærhed af “det grønne”.

Ligeledes igen iflg. den useriøse  kilde vil VIFFER anvende sin ekspertise indenfor såvel energiproduktion, “spildevandsbehandling” og aftaler om samhandel til førnævnte klyngebebyggelser, som vil fremstå som lavomkostningshuse. Til dette projekt er området ved Bogø Inddæmning det mest velegenede man kan tænke sig med begrænset afstand til Nakskov Fjord og Langelandsbæltet.

I området findes enkelte huse der er beboet af lokale som ubegrundet yder modstand mod projektet. Disse beboere må jo betegnes som kværulanter, der ikke forstår en dyt af hvad fremtidens energiforsyning går ud på. Heldigvis for disse beboere stiller størstedelen af byrådets medlemmer egne beboelser til rådighed for disse kværulanter, og mageskifte kan komme på tale. Byrådsmedlemmerne vil, meget naturligt, bo i forbindelse med energiparkernes nødvendige pengemaskiner for så at sige få den CO2 frie energi “op under huden” ( eller i hvert fald gennem kroppen ).

Kilden beskriver også at VIFFER’s ekspertise mht. udledning af urenset spildevand kommer de kommende klimabeboere til gavn, da omkostningen til normal afledning til Lolland Forsyning spares 100% væk. De manglende indtægter vil med en mindre forsinkelse komme fra øgede skattebetalinger fra områdets fiskere, da områdets fisk vil vokse sit store og stærke ved at smovse sig i vandets nye næringsstoffer ( fiskedød er jo bare noget op reklamameret gas fra klimatosserne ).

Lokalt har der været modstand mod de for flytrafikken nødvendige røde blinklys på toppen af de mere end 150 meter høje vindmøller, men også her er VIFFER trådt i karakter og fundet en løsning til gavn for alle parter. De røde lamper er helt lavpraktisk erstattet af blålys.

Selv for klimabeboere og for klimaturister stiller livet andre krav til dagligdagen end energi og afløb af spildevand. Daglige indkøb til livets opretholdelse er en absolut nødvendighed, men også her indtræder VIFFER‘s ekspertise. På VIFFER‘s foranledning laves nogle hensigtserklæringer med de lokale supermarkeder om en rabatordning baseret på de forventede årlige indkøb af såvel dagligvarer som længerevarende forbrugsgoder.

OBS – Hvis du synes at ovenstående er rent science fiction har du fuldstændig ret, men det var ikke mig der startede.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9 – Maribo.