Om 4930-maribo.dk

Maribo Torv i juni 2019
Maribo Torv den 16. juni 2019. Midt i billedet er Qvades tidligere hovedkontor hvor Lolland Kommune efter en større renovering rykker ind. I den gule bygning til venstre for denne kommer butikken “Vin & Brød” med Ebbe Frahm som “bagmand” til at regere.

Siden 4930-maribo.dk er tænk som en side hvor jeg “lægger” forskellige observationer om det der sker i og omkring Maribo som det primære. Noget i alles interesse ( efter min mening ), og noget der ( måske ) kun vedrører mig, men kan overføres som en risiko for andre personer og virksomheder her i Maribo.

Det sidste først : En efterhånden gammel sag, men da jeg i 2005 blev snydt så vandet drev af en medarbejder i dengang Maribo Vandforsyning, nu Lolland Forsyning opsummerede jeg oplysningerne og gjorde dem tilgængelige via dette link.

Du kan naturligvis sige at denne beskrivelse er som jeg ser den, ja, men læs selv og vurder – men, én af grundende for siden er også “at få luft” som det somme tider kræver.

Siden som du kan læse ved at klikke på dette link er et eksempel på at vise omverdenen hvor smukt der er her i / ved vores lille by her i det Midtlollandske – selv under “ombygning” ved Klostersøen.

Grunden til beskrivelser her på 4930-maribo.dk kan også være åbenlyse urimeligheder i behandlingen af beboere her i området af enten “det offentlige” eller af en virksomhed ( monopolvirksomhed, idet forholdet mellem private forbrugere og private virksomheder er et område jeg ikke tager stilling til, da vi selv driver virksomheder i form af autoværksted og loppemarked ). Et eksempel på dette ses ved at klikke på dette link. Indrømmet, indlægget er, som jeg også skriver, det rene plat men jeg blev virkelig provokeret at artiklen i Folketidende om manglende tømning af en affaldscontainer hos et ægtepar  – en tømning der nu var blevet problematisk efter 25 år – vel at mærke uden at de ydre omstændigheder ved beboelsen havde ændret sig.

“Fra en anden vinkel” er navnet på en afdeling hvor en sag ses fra en anden ( og unaturlig vinkel ). Ja, ryst bare på hovedet, men alle udtalelser fra selv “den værste galning” ( problemet er jo at hvem er det der skal vurdere udtrykket “galning” ? ) kan jo være baseret på fakta på én eller anden måde. Nå, men “spøjse ord” ( eller sammensætninger af samme ) opdaterer jeg på en side som ses ved at klikke på dette link.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen