LollandMiljø og klima
Hvor ligger REFA’s hovedkontor ?

Refa – ja, der var en gang.

Gennem den senere tid har der i Folketidende været flere artikler om problemer med Refa’a tømning af affaldsbeholdere på grund af afstandskrav mellem offentlig vej og placeringen af omtalte beholdere / sække. Maks. 25 meter er kravet fra Refa og dennes underleverandør, og det er, kan jeg forstå ikke et gennemsnit, men derimod målt på den enkelte tømning.

Vores eget sækkestativ på Nystedvej står ca. 6 meter fra vejen, og affaldsbeholderen på Victor Kolbyes Vej bakker chaufføren til, så der er nogenlunde samme afstand tilbage som ved vores private.

Jeg har samtidig lagt mærke til at flere hustande på Nystedvej på tømningsdagen placerer beholderen i vejkanten. Af denne grund må der være en del ”tømningsmeter” i overskud, men nej, regler er regler, og regler er til for at overholdes ( hvorfor forstår vi som forbrugere af ydelser fra en monopolvirksomhed ikke dette ? ).

Havde der derimod været tale om en privat virksomhed der skulle leve af kundetilfredshed, havde denne været nødt til at sammensætte bogstaverne e-c-i-v-r-e-s på en for både kunderne og virksomheden tilfredsstillende måde for at overleve.

Onsdag kunne man endnu en gang i Folketiden læse om problemstillingen med manglende tømning, denne gang på grund af problemer med at vende bilen på den lukkede vej.

Logistikchef Niels Erik Saksriassen udtaler blandt andet : ”For man får ondt i nakken, hvis man skal bakke rigtig meget på ruten”. Hvad Logistikchefen har udeladt at fortælle, muligvis af pladshensyn, er at Refa’s underleverandør har taget nye skraldebiler i brug. Disse biler har bagrude, ikke alene i førerhuset, men også i den container der indeholder vort skrald og i den ”sammenpresningsdims” der sidder bagpå. Denne konstruktion har gjort det muligt direkte at holde øje med området bag bilen – men har uheldigvis også den ulempe at chaufføren får ondt i nakken.

Selv om jeg er i autobranchen, har jeg ikke kørekort til storvogn, men det afholder mig ikke fra at se hvad disse køretøjer har af hjælpemidler. Jeg har lagt mærke til at der på den udvendige del af førerhuset sidder nogle ”glasplader” som kaldes spejle ( spejle er en glasplade der på bagsiden er behandlet så den tilbagekaster lyset ) som chaufføren benytter bl.a. ved bakkemanøvrer. Det er altså ikke nødvendigt at dreje hovedet som pigen i ”Eksorcisten”.

En bekendt kigger mig over skulderen, mens jeg skriver dette og han hvisker mig i øret at lignende hjælpemidler også findes som standard på biler under 3.500 kg, og jeg kan kun svare : ”Nå ja”.

Jeg har i mere end 40 år benyttet en privat udbyder til afhentning af industriaffald, og på disse biler sidder et, hold nu fast, et bakkamera, altså kan føreren af denne bil på en tv-skærm følge med i hvad der foregår bag bilen.

Refa for fremtiden ? ( jeg håber den bliver kort ).

Hvis du synes ovenstående beskrivelse er rent plat, har du fuldstændig ret, men det var ikke mig der startede.

Læs også   Refa og den varme luft   ved at klikke på dette   link.

Se også yderligere information ved at klikke på dette   link

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen,
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9
4930 Maribo

Refa kan nu bakke. Det har de nok kunnet hele tiden, men de måtte ikke på grund af deres arbejdsmiljø. Refa har nu ændret forklaring så den mangelnede bakning nu er på grund af sikkerheden på vejene.
Det er rart at en monopolvirksomhed som Refa tager samfundsmæssige hensyn.
Samfundsmæssige hensyn – hvad pokker var det jeg kom til at skrive, undskyld.

Denne kovending beskrives dygtigt af Folketidendes journalist, Rikke From Berg, den 17. december 2019 på side 17.

Refa 18. december 2019.Refa er nu fremkommet med et idékatalog med forslag til etablering af vendepladser ved private husstande, så beboerne kan sikre sig at få tømt affaldsbeholdere også i fremtiden. Samme tegninger har tidligere været brugt som et krav ( redaktionen : tidligere = for en uge siden ) til etablering af kørselvej og vendepladser. Et godt eksempel på disse vendepladser er et krav om en diameter på 33 meter. Da typiske parcelhusgrunde er i omegnen af 1.000 kvm. er der derfor ikke plads til beboelse ( og dermed beboere ) – vupti, problemet med manglende tømning er løst med et snuptag. Jo, Refa “kan det dér”.

Refa 19. december 2019.   Farcen med Refa fortsætter med stor styrke. Folketidende har bedt om information om hvor mange husstande på Lolland Falster der har fået brev fra monopolvirksomheden Refa om problemer med tømning af affaldsbeholdere og deraf krav om etablering af “bakkefri” kørevej. Dette tal kan ikke oplyses, hvorfor Folketidende har bedt om aktindsigt. Efter nogle undskyldninger på samme ( lave ) niveau som tidligere, er juristen kommet til det resultat at ingen har fået det omtalte brev i postkassen. Ja, det eksemplar som Folketidende er i besiddelse af, må så være fremkommet ud af den blå luft.

Refa 20. december 2019   Nu står en borger i Maribo’s østlige villakvarter, Blæsenborgkvarteret, frem og fortæller at Refa’s underleverandør uden problemer bakker 90 meter såvel rundt om hjørner og over kantsten for at nå borgerens affaldsbeholder. Borgeren, Jørgen Rasmussen, påpeger i artiklen i Folketidende at denne manøvre tilsyneladende kun er mulig i villakvarterer med mange beboere, men samme er ikke mulig på en blind vej med få beboere. Hensynet til sikkerheden ved at undgå bakning på offentlig vej – hvor der den ?

03. januar 2020   Jørgen W. Nielsen på Østervænget i Maribo har tidligere rettet henvendelse til Refa angående tømning af affaldsbeholdere. Henvendelse r skset på såvel egne vegne som på vegne af de øvrige beboere på den lukkede vej.

08. januar 2020   Formanden for Refa, Poul Henrik Pedersen, udtaler at problemet med tømning af borgernes affaldsbeholdere på “besværlige adresser” skal løses. Ja, man kan jo spørge : “Hvad ellers ?”

14. januar 2020   Beskrivelse af et forløb med håndtering af affaldsbeholdere på Slotøvænget, et forløb som af beboere benævnes som kritisabelt.

18. januar 2020   Så kom løsningen med tømning af affaldsbeholdere på “besværlige adresser”. Løsningen er mindre biler. Wauw – godt gået. Det var der nok ingen udenfor Refa’s cirkel der havde regnet ud. Godt gået ( man kan nærmest høre klapsalverne blive fastere og fastere ).

Det indlæg som denne side starter med var ment som en måde at latterliggøre Refa. Efter de seneste artikler i Folketidende må jeg erkende at jeg “ikke når dem så meget som til sokkeholderne” – Refa‘s medarbejdere er langt bedre til denne latterliggørelse.

Forvirret – det vil du også være efter næste afsnit af Refa.

2 thoughts on “REFA et nogo

  1. Der er mange der taler om de problemer der er angående tømning af deres skraldespande.
    For mig at se , ser det ud til at Logistikchefen antyder at chafførerne ikke kan deres job?.
    Enhver god chaffør ved alt om hvordan sidespejle virker ved bakning med bil.
    Et godt tip fra min side: Få logistikchefen med ud at tømme skraldespande, så kan vedkomne ved selvsyn se hvordan det virker.?:

Comments are closed.