Siden er oprettet 21. januar 2015.

Refa, kloakaffald
Kloakaffald kan man ikke aflevere på Refa’s genbrugspladser.

150 kroner – uanset hvad

.. eller REFA og den varme luft.

På baggrund af et radiospot som REFA gennem en længere periode omkring årsskiftet 2014 / 2015 har “kørt” i Radio Sydshavsøerne besøgte jeg og en medarbejder REFA’s Genbrugsplads i Maribo torsdag den 15. januar 2015 med noget kloakaffald – men blev afvist, hvilket vi stillede os uforstående over for.

I 2011 blev det ved lov bestemt at virksomheder skulle have adgang til områdets genbrugspladser – genbrugspladser som drives af det fælleskommunale selskab REFA. Det blev derfor pålagt alle os virksomhedsejere at betale et fast beløb til dette selskab – uanset om det var muligt for virksomheden at benytte pladsens tilbud.

På grund af dette nye tiltag var jeg nødt til, af økonomiske grunde, at opsige min miljøaftale med STENA MILJØ og i stedet benytte den lokale genbrugsplads til aflevering af affald fra mit autoværksted. Ét år efter blev denne ordning imidlertid ændret til en “kuponordning” ( plus et fast administrationsgebyr til REFA ) – altså betaling pr. besøg / aflevering.

Erhvervslivet her i området har tilsyneladende stiltiende accepteret denne ændring, idet ingen andre end Flemming Petersen ( GAULGÅRDENS TØMRER – SNEDKER ) og undertegnede har indgivet høringssvar til Lolland Kommune i forbindelse med denne ændring – se mere ved at klikke på dette   link.

Da jeg nu er “tvangsindlagt” til at betale til den fælleskommunale ordning, er det vel meget naturligt også at benytte REFA‘s genbrugsplads til aflevering af affald der fremkommer i min virksomhed.

På min virksomheds adresse på Victor Kolbyes Vej 9 i Maribo er der, som på alle andre grunde, rensebrønde for overfladevand. Her i området har vi den “fornøjelse” også at skulle rense denne brønd for aflejringer, der stammer fra overfladevandet på Victor Kolbyes Vej, foruden naturligvis det affald der stammer fra egen grund og tagnedløb. Grunden til dette “fænomen” skyldes at afløbsbrønde på førnævnte vej er lavet uden mulighed for slamopsamling – det løber derfor tilbage til os grundejere i området ( oplysninger jeg har fået af både en mangeårig medarbejder i Maribo Kommune’s administration og af en ejer af en lokal “kloakspuler” ).

Jeg havde samlet noget af dette kloakaffald fra flere rensninger, emballeret det i klare plastsække og ville aflevere dette sammen med et par brugte computerskærme og brugte bremseklodser fra vort autoværksted på Maribo Genbrugsplads. Gennem flere uger har jeg lagt mærke til teksten i REFA‘s radiospot, hvor hovedbudskabet ( eller i hvert fald de vendinger jeg havde hæftet mig ved ) var følgende ( sammendrag – se den komplette tekst nedenfor ) 150 kroner uanset hvad og erhvervslivet er altid velkommen på REFA’s genbrugspladser.

Vi fik lov at aflæsse computerskærme og bremseklodser – men efter at have set en prøve af det nævnte kloakaffald blev vi af REFA‘s medarbejder nægtet at aflevere dette med henvisning til en skriftlig information som denne arbejder efter. Jeg blev tilbudt at se dette materiale ligesom han tilbød at ringe til sin overordnede, der så ville forklare mig hvilke fraktioner jeg kunne aflevere på Maribo Genbrugsplads.

Begge dele havde jeg dog ingen interesse i, da jeg jo kun kan ( og skal ) forholde mig til den information, der er offentlig tilgængelig f.eks. på www.refa.dk. Denne hjemmeside havde jeg “gennemsurfet” inden vores besøg på genbrugspladsen, og der var ingen “hits” ved søgning på “kloak” ( www.refa.dk har søgefelt til informationssøgning på sitet ). Jeg kunne jo også henvise til radiospottet i Radio Sydhavsøerne, hvor jeg havde medbragt teksten ( jeg havde forinden optaget radiospottet og efterfølgende “afskrevet” det ).

Nå, men så kørte vi hjem igen med vort kloakaffald og kunne glæde os over at vi ikke skulle aflevere den netop indkøbte affaldskupon til kr. 150,00 excl. moms – kloakaffald sælges / bortgives, kun kørt 8 km.

Efterfølgende sendte jeg en mail til REFA om mine oplevelser – denne mail kan ses ved at klikke på dette   link.

Til denne fik jeg følgende svar fra en sektionsleder i REFA: Information er en svær ting.Prisen på farligt affald er uændret. Vi er ked af misforståelsen.

Som tak for dette for mig uddybende svar sendte jeg følgende tekst : Tak for det fyldestgørende svar på min fremsatte problemstilling. Du skriver i dit uddybende svar : “Information er en svær ting”. Jeg kan så tilføje : “Forståelse er lige så svært”: God Weekend.

Jeg var ikke vidende om at kloakaffald var farligt affald. Jeg kan jo så tilføje at denne information heller ikke findes på www.refa.dk.

Efterfølgende kontaktede denne sektionsleder mig på telefon, og vi fik en fornuftig snak om problemstillingen omkring information på REFA‘s website og radiospot – en samtale hvor jeg startede med at fortælle at jeg følte mig “røvrendt”.

Min konklusion : REFA‘s markedsføring er ren varm luft og propaganda af værste slags. Det er muligt at REFA har brug for at promovere sig over for erhvervslivet – men gør det dog på en sober og professionel måde. Havde der været tale om en privat virksomhed som f.eks. min egen, hvor jeg uden forbehold ( eller henvisninger ) reklamerede med “Olieskift på alle biler til kr. 649,00” og jeg efterfølgende udtalte : Nej, ikke på din bil fordi….

I heldigste fald havde jeg fået en bøde for ulovlig markedsføring.

I tilfældet med REFA føler dette offentligt ejede selskab sig tilsyneladende højt hævet over de regler der gælder for andre udbydere af serviceydelser her i landet.

REFA‘s “udtalelser” er ren varm luft – forståeligt nok at der sælges fjernvarne gennem sportsklubben REFA Energi A/S – men ikke nok til at opretholde et positivt regnskabsresultat – men det kommer utvivlsomt – godt hjulpet på vej af afdelingen for markedsføring.

Iflg. loven om ophavsret må jeg ikke gengive radiospottet her på sitet – du må nøjes med at læse en afskrift som er vist nedenfor.

Radiospot fra REFA hørt i og skrevet af fra Radio Sydhavsøerne :

Er du selvstændig ?
Ja, jeg er stolt over at være selvstændig.

Så har du også erhvervsaffald ?
Ja, lidt affald har man vel altid.

Kører du på genbrugspladsen ?
Jo, det slipper man jo ikke for.

Så har jeg en god nyhed.
Lad mig høre.

Nu behøver du kun én erhvervskupon hver gang du kører på genbrugspladsen.
Vil det sige at jeg … ?

Det vil sige at du for 150 kr. + moms pr. gang kan købe adgang til genbrugspladsen.
150 kr. + moms ?

Men så kan du også komme i hvilken som helst bil – stor eller lille – med eller uden trailer.
Med eller uden trailer ?

Ja, nemlig – ikke flere julelege – én pris pr. gang uanset hvad.
Det lyder enkelt.

Det er det også og det er nemt for dig og nemt for vores folk på genbrugspladsen – én pris og én erhvervskupon – erhvervslivet er altid velkommen på REFA’s genbrugspladser.

Radiospot slut !

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9, 4930 maribo.