Danmark

En god socialdemokrat

Posted on

…og en god socialdemokrat Debat indlæggene i Folketidende er måske ikke det helt rette sted at diskutere landspolotik, men OK – tingende hænger jo sammen. Således var der i FT lørdag den 28. november et indlæg hvor Mette Frederiksen ( en statsminister ) lovprises på alle tænkelige måder. Den “lovovertrædelse” der var tale om i […]

Lolland

Solcellepark ved Tjørneby Vindeby

Posted on

Solcellepark ved Tjørneby Vindeby I vor uundværlige Folketiden torsdag den 05. november kunne læses at Lolland Kommune har vendt tommelfingeren nedad for en solcellepark ved Vindeby / Tjørneby på Nordvestlolland. Teknisk udvalg har lagt vægt på den lokale modstand der har været mod dette projekt, en modstand der mest har gået på at udsigten over […]

Lolland

Plant en vindmølle

Posted on

Vindmølleskrot eller Plant en vindmølle Vindmølleskrot. “250 tons vindmøllerester gravet ned i et depot i REFA’s fælleskommunale miljøcenter i Gerringe” stod der at læse i FOLKETIDENDE tirsdag den 20. oktober. Min første tanke var : “Kan så’en nogle fyre virkelig spire ?” Ja, den grønne omstillings frontløbere har virkelig “set lyset”. Nå, jeg finder ud […]

Lolland

Energiproduktion i Lolland Kommune

Posted on

Energiproduktion i Lolland Kommune Gennem den seneste tid er der i vores uundværlige Folketidende brugt mange spaltemillimeter på at debattere opsætning af vindmøller og solceller i såvel Guldborgsund som i Lolland Kommune. Senest er der under et byrådsmøde i Lolland Kommune stillet spørgsmål fra DIN STEMME om det rimelige i at fortsætte opsætning af energianlæg, […]

Lolland

Gamle fjolser klipper hæk

Posted on

Gamle fjolser klipper hæk Lørdag den 01. august kunne man i vor uundværlige Folketidende læse en opfordring fra landsdelens kommuner om at sørge for beskæring af private beplantninger, der rager ud over offentligt areal og derved generer eller helt forhindrer færdsel på samme. Af teksten i artiklen fremgik at det mest handlede om Guldborgsund Kommune, […]

Lolland

Under energiens vinger

Posted on

Under energiens vinger Lolland har jo en førerposition når det gælder produktion af grøn energi der frembringes i stor stil fra landbaserede vindmøller, og efterhånden også fra en del solceller her i landsdelen. Ikke alene er Lolland selvforsynende med elektrisk energi – vi er oven i købet “storeksportør” af samme. At det er kommet så […]

Lolland

Lolland – En klimakommune ?

Posted on

Lolland – En klimakommune ? I Folketidende lørdag den 06. juni kunne man på side 25 læse et indlæg af Erhardt Tonnesen med overskriften “At Lolland kalder sig en “grøn kommune” er som at købe elastik i metermål”. Ved første gennemlæsning tænker jeg blot at ET er én af mine “modstandere”. Indrømmet : Jeg er […]

Lolland

Parkering ved Maribo Domkirke

Posted on

Parkering ved Maribo Domkirke, åh nej Besøgende i Maribo Domkirke der er så hensynsløse at bruge egen bil som transportmiddel, synes ikke længere velset af Menighedsrådet, hvilket tidligere har kunnet læses i denne avis, bl.a. med teksten : “Når der er større arrangementer i domkirken parkeres der på kryds, tværs og langs med kirken. Det […]

Lolland

REFA – En fortidsmindesamling

Posted on

REFA, en fortidsmindesamling. Indsamling af skrald, og de problemstillinger der er forbundet hermed, har været drøftet flittigt i den trykte udgave af Folketidende. Problemstillinger, ja, altså problemer der på det seneste er skabt af REFA og fremført af Hr. Logistikchef Niels-Erik Sakariassen går mest på adgangen til affaldsbeholderen, adgangsvejens længde og Arbejdstilsynets regler for underleverandørens […]

Lolland

REFA – Byens bedste bakking band

Posted on

REFA – Byens bedste bakking band Folketidende har her i efteråret bragt flere artikler om problemstillingen med tømning af skraldecontainere hos familier, der ikke bor i umiddelbar nærhed af en offentlig vej, og “udtrykket umiddelbar nærhed” vil i REFA sprog sige maksimalt 24,99 meter. REFA’s logistikchef , Niels-Erik Sakariassen, har fremhævet at chaufførerne hos REFA’s […]