LollandMiljø og klima

Gamle fjolser klipper hæk

“Før billede” af hjørnet Nysted / Østre Landevej. Klik på foto for at se et “efter billede” af samme område.

Lørdag den 01. august kunne man i vor uundværlige Folketidende læse en opfordring fra landsdelens kommuner om at sørge for beskæring af private beplantninger, der rager ud over offentligt areal og derved generer eller helt forhindrer færdsel på samme.

Af teksten i artiklen fremgik at det mest handlede om Guldborgsund Kommune, og udtalelsen kom samtidig fra en leder i denne  organisation. Jeg lagde dog mærke til at ordet “ukrudt” blev brugt, hvilket med al tydelighed indikerer at der ikke er tale om vækster i Lolland Kommune, på trods af at henstillingen gjaldt hele vor landsdel.

I Lolland Kommune tales ikke om “ukrudt”. I stedet betegnes planter i såvel fortov, områder ved historiske bygninger, vejrabatter m.v. som “mangfoldig biodiversitet”, som der er enighed om bør bevares i fuldt flor.

Som  en udløber af denne henstilling er der i læserbrev skrevet at kommunerne “bør feje for egen dør først”, hvilket også kan synes “meg’ rittig” – men det er dog også værd at holde for øje at kommunen er borgernes serviceorgan, og skal agere som sådan. Indrømmet – det er ikke altid at det opfattes sådan, og grunden til dette er ikke ensidig,

Ser en borger en hæk, et stort træ eller…. der generer, kan denne bruge tid ( og forhøjet blodtryk ) på at “reklamere” over dette forhold til kommunen, som derefter skal tage affære overfor husejeren. Sker der noget ?….

…eller vi kunne som borger selv tage affære ( som der også er nævnt i den senere “opfølgningsartikel” ) og tale med naboen, genboen, grundejeren eller hvem det kunne være. Man kunne også tilbyde sin hjælp til et arbejde som for nogle måske kan synes uoverskueligt.

I mit nærområde er der et ubeboet hus, hvor hækken dækker for udsyn ved udkørsel i Østre Landevej, og beplantningen er til direkte fare. Vi er samtidig blevet “tildelt” et offentligt skilt til vort loppemarked som netop skal placeres på rabatten ved denne ejendom. Det vil være at gøre nar af såvel den medarbejder der har tildelt os skiltet, som de medarbejdere der skal placere samme i et område med “knæhøj vegetation”.

Af denne grund tog vi “hækkeklipperen i egen hånd”, og søndag den 26. juli begyndte 2 personer, der i byggemarkedsjargon betegnes som gamle fjolser, at klippe såvel rabat som hæk til et mere “spiseligt niveau”. Resultatet er bedre udsyn ved udkørsel, plads til skilt og et lidt pænere område. En sidegevinst er det også at de offentlige skilte der viser vej- og bynavn samt “blind vej” også blev synlige. Interessant var det også at se at jeg nu bor i Anderstrup selv om matrikelkortet viser Skelstrup By, men mere om det senere.

Omkostninger ? Ja, næst efter bajerne er det benzinen der koster – men alt i den overkommelige klasse.

Vi kunne også have valgt at bruge den til formålet udviklede app, hvorefter medarbejdere fra Lolland Kommune igen, igen og måske igen skulle kontakte grundejeren for en aftale ( rent spild af tid ).

Med ovenstående er det ikke sagt at det altid skal foregå sådan, men muligheden passede til os på en regnvejrssøndag i juli.

Konklusionen må være : De små ting klarer vi selv, de store lader vi vort “serviceorgan” om – kort sagt : Vi står sammen.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9 – Maribo.