AutoDanmark

Ankenævn for Biler…

…en mulighed for dig hvis du har problemer med dit autoværksted og I ikke kan blive enige – så hjælper en tapper sagkyndig der nøje er udvalgt dig til et godt resultat.

Ankenævn for biler, Jan Christoffersen
Slid på en luftfjeder ? – eller hærværk ? – døm selv.

Jeg / vi har tabt en sag i Ankenævn for Biler og du vil naturligvis så spørge : Hvad f….. brokker du dig over – du har vel lavet ét eller andet galt og enhver der gør det skal stilles til ansvar for disse handlinger.

Kort sagt – vi er da helt enige – men…

…hvis der var en faglig tilgængelig grund til at vi har tabt, kunne jeg bedre acceptere “sagens” gang.

Sagen kort : Den 28. marts 2018 monterer vi en luftfjeder på en Mercedes E-Klasse Van, og efter 5 uger går der hul i denne reservedel.

Kunden havde selv anskaffet delen til reparationen ( vi havde altså ingen indflydelse på hvilken del og i hvilken kvalitet der skulle anvendes ).

Kunden henvender sig, efter råd fra FDM ( en billistorganisation ), til Ankenævn for Biler med påstanden om at vi ikke har monteret denne luftfjeder korrekt.

Jeg beder Ankenævn for Biler udtage en sagkyndigerklæring, en erklæring der udarbejdes af personer udpeget af netop Ankenævn for Biler.

Som udgangspunkt gik jeg ud fra at når der var tale om et branchespecifikt nævn, også var tale om sagkyndige indenfor autoreparation.

Ankenævn for Biler og den sagkyndige.

Ankenævn for Biler’s lokale sagkyndige Jan Christoffersen, får luftfjederen indleveret for videre….  Jeg må indrømme at jeg ikke ved hvad der herefter er sket, da luftfjederen iflg. “sagkyndigerklæringen nu er transformeret til en støddæmper.

Ankenævn for Biler har ikke indkaldt hverken mig eller kunde til syn og skønsforretningen, en procedure der ellers er beskrevet i retsplejeloven. Jeg kunne derfor ikke ved selvsyn kunne se hvordan denne forvandling er sket. Sammenfattet kan man sige at Topp’s Trylleindustri i Sakskøbing har fundet sin overmand

Jeg afgiver nogle “meningstilkendegivelser” til Ankenævn for Biler omkring den “sagkyndiges” viden om bilteknik – tilkendegivelser som Jan Christoffersen, Tappernøje ikke er enig i.

“Sagkyndigerklæringen” udfærdiger Jan Christoffersen, Tappernøje den 23. april 2019 og den 26. juni falder dommen til fordel for kunden. Et enigt jurypanel bestående af  Steen Friis Nielsen, byretsdommer og formand, Lennart Fogh ( FDM ) og Lars Ellegaard, Dansk Bilbranche Råd træffer beslutningen.

Ankenævn for Biler, videre til retssystemet.

Sagen går videre i det offentlige retssystem hvor Jan Christoffersen, Tappernøje er indkaldt som vidne og gentager ( fastholder ) påstande i sin “sagkyndigerklæring”, kort sagt at der stadig er tale om en støddæmper.

Nej, jeg søger med denne korte beskrivelse ikke medlidenhed. Jeg håber blot at du som læser vil anerkende at “det er ikke alt der glimrer der er guld”.

Se “sagkyndigerklæring” udarbejdet af Jan Christoffersen, Tappernøje ved at klikke på denne tekst.

Kommentar fra sagkyndig Jan Christoffersen, Tappernøje til Jørn’s bemærkninger.

Se også “Fortællingen om luftfjederen der tabte pusten og blev til en støddæmper” ved at klikke på denne tekst.   Denne beskrivelse er “en længere sag”, og læs den kun hvis du virkelig har interesse i at vide hvordan en sag i et branchespecifikt nævn kan foregå.

På den linkede side er alt nødvendig information til sagens forståelse tilgængelig. Du får naturligvis mest udbytte af læsningen såfremt du er i autobranchen.

Synes du ovenstående tekst er “noget slam” har du fuldstændig ret, men der var ikke mig  der startede.

Med venlig hilsen

Jørn Jørgensen, JAU2 A/S, Maribo
Victor Kolbyes Vej 9, Maribo.