Maribo By

Skæve fortove i Maribo by.

I området ved Maribo Domkirke og videre bag Hotel Hvide Hus ( som vi lokale stadig kalder det  – men det hedder Hotel Søpark ) er der i øjeblikket et større bygningsarbejde i gang – et arbejde der munder ud i en “træbrygge” langs Klostersøens bred.

Denne “træbrygge” ( ordet er brugt i dagspressen om denne træbro ) vil, når den er færdig, forbinde området ved Anemonens anløbsplads til området ved broen over Huns Å bag Hotel Søpark, hvorved gående vil kunne færdes tørskoet langs denne del af Maribo Søerne.

Dette arbejde har der, efter sigende, været et stort behov for idet vandet Klostersøen i perioder  har løbet over kanten til stisystemet ( jeg har dog de seneste år ikke været generet af dette vand på trods af at jeg ofte har gået ture i området – men så’en er der så meget ).

Ja, der må være et behov, og projektet støttes af Realdania. Jeg tror dog ikke denne støtte dækker projektet fuldt ud hvorfor der må være omkostninger der skal dækkes af kommunekassen ( os alle i Lolland Kommune ).

Dette tiltag tager jeg som udtryk for at Lollands økonomi er i kraftig bedring og min forventning er at der andre steder i Maribo By laves bedre forhold for gående – måske ikke ligefrem et “træbrygge – men så en forsvarlig opretning af fortove og andre gangarealer. Dette øsnke er ikke kun til gavn for mig som er “normalt gående” – men i højere grad for de som bruger rollator eller andre hjælpemidler.

Morgenturen i dag ( nytårsaftensdag 2017 ) foregik, foruden langs en del af Nørresø, også på Maglemervej‘s østlige fortov i området med Maribo Møllen – ikke nogen nydelse, men man lærer at se sig for.