Siden er oprettet 29. januar 2012                         Opdateret 29.01.2012.

Knuthenborg – en vindmøllepark

Vindmølle Knuthenborg
Et kirketårn er ikke højt – i forhold til “dagens vindmølle”.
Klik på foto for at se en større udgave.

Torsdag den 26. januar 2012 godkendte Lolland Byråd en lokalplan der giver mulighed for opsætning af vindmøller på op til 150 meters højde på et areal ejet af Knuthenborg. Ligesom ved andre mølleprojekter var der ( helt naturligt ) en stor lokal modstand mod opsætningen af disse kraftværker.

Denne modstand blev, føler modstanderne, totalt overhørt af vore lokale politikere bla. med henvisning til at Lolland Kommune’s grønne profil skal overholdes. Det som modstanderne er bekymret for er støj, specielt lavfrekvent støj som jo er problematisk.

Vi bliver ellers tudet ørerne fulde med at Lolland producerer mere el end vi kan bruge – end ikke dette kan få vore politikere til at “trække håndbremsen” og vurdere om møllemodstandernes argumenter er mere end almindeligt brok.

Det som jeg er mest imponeret over, er trods alt at et byrådsmedlem ved hjælp af en støjmåler kan konstatere at der ingen støj er fra en kæmpevindmølle – en vindmølle der endnu ikke er opført. For mit eget vedkommende behøver jeg ikke nævnte udstyr for vurdere lyden fra vindmøller. Jeg åbner blot havedøren og kan konstatere at selv “små møller” med en navhøjde på 43 meter giver lyde.

Om denne lyd er genrende ? – det er en vurdering. Jeg undrer mig i hvert fald over at det ikke er muligt at fabrikere en vindmølle der kan leve i pagt med naturen.

Jeg mener at samfundet for længe har satset ( og støttet ) ensidigt på vindkraft som den eneste af mange former for vedvarende energi.

Jørn Jørgensen
Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9 – 4930 Maribo.