Erhvervsvilkår i Lolland Kommune Jørn JørgensenSiden er oprettet 02. 11.2017.

Seminar om erhvervsvilkår i Lolland Kommune.

Lolland Håndværker & Industriforening har den 31. oktober 2017 afholdt et seminar om Erhvervsvilkår i Lolland Kommune – specielt om vilkårene for små og mellemstore virksomheder.

Baggrunden for dette seminar om ” Erhvervsvilkår i Lolland Kommune ” var en stigende utilfredshed blandt virksomheder i byggebranchen om de tiltag Lolland Kommune har gjort ved oprettelse af “håndværksafdelinger” som ejere og ledere i private virksomheder kalder området.

Direktør i Lolland Kommune vil ikke bruge ordet “håndværksafdeling”, men hellere det “nudanske ord” “Facility Management” ( kan forkortes “FM” ). Borgmester Holger Schou Rasmussen og Direktør Bjarne Hansen fortalte forsamlingen at der udelukkende var tale om småopgaver, som også ufaglærte i Lolland Kommune kunne udføre, som f.eks. udskiftning af lysrør, reparation af vandhaner og lignende.

En ejer af et VVS firma kunne nikke genkendende til at disse småopgaver i kommunens ejendomme ikke længere blev udført af hans medarbejdere. Meget rigtigt udtalte han at han naturligvis ikke vidste om det var hans kolleger ( konkurrenter ) der løb med opgaverne, eller det var fordi disse blev udført at medarbejdere i Lolland Kommune. Borgmesteren kunne dog give “VVS’eren” ret i at disse småopgaver ikke længere blev outsourcet.

Foruden indlæg af Holger Schou Rasmussen og Bjarne Hansen var også indlæg fra Håndværksrådet ( nu SMV Danmark ) ved Niels Techen og Thomas Hansen. Indledning og løbende kommentarer fra Mogens Nilsson som formand for Lolland Håndværker & Industriforening nævnes som en helt naturlig “ingrediens” ved seminaret.

Kort efter Mogens Nilsson’s indledning havde automekaniker Jørn Jørgensen, Jørns Auto & PAVA Center i Maribo, ( undertegnede ) et indlæg med titlen : “Hvordan er det at drive virksomhed i Lolland Kommune ?” Dette indlæg var baseret på såvel positive som negative oplevelser i kontakten med såvel Lolland Kommunes administration, som med det lokale forsyningsselskab, Lolland Forsyning, ligesom der blev givet flere eksempler på forskellen mellem de små og større virksomheders “rettigheder” i forhold til det offentlige.

Vor lokale avis, “Folketidende”, var under hele seminaret tilstede med en medarbejder foruden et besøg af en fotograf under indlæg af Holger Schou Rasmussen. Den næste dag kunne man i “Folketidende” læse et referat med navne på alle indlægsholdere – altså lige undtagen “Brokkehovedet fra Maribo” som jeg også præsenterer mig som.

Jeg har heldigvis intet behov for at se mit navn i avisen, snarere tværtimod, så denne undladelse er helt fin for mig. Inden start af indlægget advarede jeg mod “stærke scener”, ligesom jeg respekterer at ikke alle tilstedeværende ville forstå udlægningen – det er jo ikke alle der har “studeret videre til automekaniker”. Det er sandsynligvis det sidst nævnte der er begrundelse for at undlade Jørn Jørgensen i referatet.

Nå pyt. Det var et rigtigt godt møde, og formanden var yderst tilfreds med resultatet. Det blev aftalt at der skulle afholdes flere møder om samme emne, så kommune og de mindre virksomheder blev bragt tættere sammen til fordel for begge parter.

Den efterfølgende morgen blev jeg telefonisk kontaktet af en virksomhedsejer – en ejer af en virksomhed som jeg omtalte i “showet” omkring udslip af en sodavandsekstrakt fra en “Soda Stream maskine” ultimo 2015. Denne person kaldte mig et svin, nej det er ikke helt korrekt – personen kaldte “min optræden” for et svinsk indlæg på baggrund af en “genfortælling” fra en tilstedeværende, som var forarget.

Ak ja, sandheden er jo altid ilde hørt – kun kan jeg sige at fortælleren må formodes “ikke at være ude i fuld pallebredde”. Mit indlæg bestod alene i at gøre opmærksom på forskelsbehandlingen mellem små og større virksomheder, hvilket der blev vist ( og dokumenteret ) nogle eksempler på.

Virksomhedsejeren, der kontaktede mig, var tilsyneladende helt enig i mine synspunkter, idet denne gav mig navne på et par håndfulde virksomheder, hvor der var en kraftig forurening af omgivelserne. Hvorvidt denne forurening også på disse lokationer skyldes et udslip fra en “Soda Stream maskine”, svæver dog hen i det uvisse.

Denne samtale foregik inden jeg havde haft mulighed for at læse referatet fra “Folketidende” om erhvervsvilkår i Lolland Kommune – jeg kunne derfor ikke fortælle personen at “forestillingen” slet ikke havde fundet sted – men det må jo være “rittig”, når det står skrevet i landsdelens eneste avis.

Jeg kniber mig i armen for at….. – nej, jeg tænker mere på hvor meget der bliver udeladt i “Folketidende”‘s øvrige artikler, når der sker noget der rammer “vennerne” i “Folketidende”‘s inderkreds.

Nej, det er ikke populært at være kritisk.

Læs også   Børge Hansen og Troværdigheden der blev væk

Med venlig hilsen Jørn Jørgensen.

Nystedvej 32 / Victor Kolbyes Vej 9, Maribo.